Publicerad 7 maj 2021

Offentlighet, sekretess, arkiv, dataskyddsförordningen, GDPR

Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor,  personuppgifter och dataskydd.

Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen. Här ingår också frågor om dataskydd och den EU-rättsliga regleringen på området.

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR