Publicerad 18 oktober 2022

Finansfrågor

Sveriges Kommuner och Regioner ansvarar för två nätverk i finansiella frågor för kommuner respektive regioner.

Kommunernas finansnätverk

För dig som arbetar med finansfrågor i kommunen finns det möjlighet att träffa kollegor i andra kommuner. Nätverksträffarna arrangeras i samarbete med Kommuninvest.

Om du arbetar med finansfrågor i kommun och vill vara med i nätverket, kan du kontakta Siv Stjernborg. Välkommen!

Gemensam nätverksträff för kommuner och regioner

På grund av pandemin och att träffarna blivit digitala var vårens träff, om effekterna av kriget i Ukraina, gemensam för både kommuner och regioner.

Hur påverkas kommunsektorns ekonomi och finanser av det aktuella läget?

Höstens gemensamma träff hölls den 14 oktober 2022. Det riktade sig till ekonomer och finansanalytiker i kommuner och regioner.

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Fredrik Holmström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR