Publicerad 11 november 2022

Styre i regioner efter valet 2018

I 13 regioner skiftade styret efter valet 2018. Både blocköverskridande styren och alliansstyren ökade, medan de rödgröna styrena minskade¹.

Blocköverskridande styren ökar

Sammanställning styre i regioner,uppdaterat juni 2019 (Excel) Excel, 12 kB.

 • Antalet blocköverskridande styren ökade från tre till åtta jämfört efter valet 2014. Borgerliga styren har ökat från fem till tolv. Region Västerbotten är enda region med ett vänsterstyre.
 • Tio av regionerna kommer att styras i minoritet jämfört med sju under förra mandatperioden.
 • Moderaterna innehar flest ordförandeposter, nio stycken, följt av Socialdemokraterna som har åtta.
 • Centerpartiet har två ordförandeposter och Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet i Norrbotten en vardera.
 • Hälften av regionerna kommer att styras i minoritet jämfört med sju under förra mandatperioden.
 • Sjukvårdspartier är med i styret i fem regioner jämfört med ett under förra mandatperioden. Inom följande regioner ingår sjukvårspartiet i styret: Norrbotten, Dalarna, Värmland, Sörmland och Jönköping.

Styre i regioner efter valet 2018 - en jämförelse med valen 2010 och 2014


Tabellen visar antal styren i regionerna efter valet år 2018 och gör en jämförelser med valet 2010 och 2014.

År

Borgerligt

Vänster

Blocköverskridande

2010

9

10

2

2014

5

13

3

2018

12

1

8

Fakta om 2018 års val i kommuner och regioner

I skriften 310 val finns en sammanställning av viktiga fakta om 2018 års kommun- och landstingsval.

310 val – Fakta om 2018 års kommun- och landstingsval

¹ SKR-definition av styre

 • Med borgerligt styre avser vi ett styre där ett eller flera borgerliga partier ingår.
 • Med vänsterstyre avser vi ett styre där S och/eller V ingår.
 • I ett blocköverskridande styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt S och/eller V.
 • Lokala partier och miljöpartiet kan ingå i alla typer av styren.
 • Med övrigt styre avser vi ett styre med enbart SD eller SD och ett eller flera andra partier samt styre med enbart ett eller flera icke riksdagspartier.

Publikationer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR