Publicerad 7 juni 2022

Kommunala valprocesser för valadministration

Valadministrationen är en komplex process som sträcker sig över flera månader och där valdagen står i centrum. En processkartläggning över administrationen kring valet ökar överblicken och gör organisationen mindre sårbar vid till exempel en generationsväxling.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram ett exempel på hur en processkartläggning av valadministration kan se ut samt checklistor och rutiner.

Exempel på kommunala valprocesser

Mallar och rutiner i en samlad lista

Valadministratör för enskild kommun kan få ta del av SKR:s exempel på valprocess som ett dokument. Vänligen kontakta SKR.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR