Publicerad 22 september 2023

Följa upp service och bemötande i kommuner – servicemätning

SKR har, tillsammans med Brilliant Future, tagit fram en mätning av service och bemötande vid kontakt med kommunen. Den mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Servicemätningen genomförs en gång per år, vanligtvis på våren.

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Jämför servicemätningens nyckeltal i Kolada

Om undersökningens metod och mätning

Anmälan mätningen 2024

Intresseanmälan är öppen för kommuner som är intresserade av att delta i 2024:års mätning. Mätningen pågår under två månader med start i mitten av mars.

Intresseanmälan, Brilliant Future

Resultat servicemätning 2023

I servicemätningens omgång 2023 deltog 67 kommuner. Mätningen visar ett förbättrat resultat när det gäller bemötande och ett något förbättrat resultat för enkelhet jämfört med förra årets mätning. Spridningen i resultat mellan deltagande kommunerna är stor. En nyhet jämfört med tidigare mätning är möjligheten att bryta ned resultat utifrån vad kontakten med kommunen har handlat om vilket kan vara till hjälp när kommunen jobbar vidare med resultatet.

Resultat servicemätning 2023

Delta i ett samarbetsrum

SKR erbjuder ett samarbetsrum där du tillsammans med andra kommuner kan diskutera servicemätningen och andra frågor som rör kontaktcenter, service och dialog med invånare.

SKR ger ut information om bland annat kommande mätningar och resultat i samarbetsrummet.

Intresseanmälan

Om du vill delta i samarbetsrummet vänligen skicka in din intresseanmälan via nedan formulär.


Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.