Publicerad 14 juni 2024

Resultat ärendekategorier

I servicemätningens enkät får invånarna som svarar på enkäten uppge vad kontakten med kommunen handlar om. Nytt för 2024 års mätning är att kategorin Vård, omsorg & social frågor har delats till två kategorier; Vård & omsorg samt Socialtjänst.

Bäst betyg på bemötande ger invånare som har varit i kontakt med kommunen i ärenden gällande vatten och avfall samt kultur, fritid och förening. När det gäller enkelhet ger invånare som har varit i kontakt med kommunen högst betyg för frågor inom företag och näringsliv.

Diagrammen nedan visar hur resultatet för de olika nyckeltalen skiljer sig utifrån vad kontakten handlar om.

Diagram 1: Resultat per ärendekategori - telefoni

Diagrammet visar snittresultatet för samtliga deltagande kommuner på nyckeltalen enkelhet och bemötande utifrån nio ärendekategorier. Diagrammet visar indexresultat för kontakter via telefon.


Diagramförklaring: Staplarna är rangordnade utifrån snittresultat (högst till lägst) för nyckeltalet enkelhet.

Diagram 2: Resultat per ärendekategori – e-post

Diagrammet visar snittresultatet för samtliga deltagande kommuner på nyckeltalen enkelhet och tydlighet utifrån nio ärendekategorier. Diagrammet visar indexresultat för kontakter via e-post.

Diagramförklaring: Staplarna är rangordnade utifrån snittresultat (högst till lägst) för nyckeltalet enkelhet.

Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.