Publicerad 2 november 2022

Nyhetsbrev Kvalitet och resultat

Nyhetsbrev Kvalitet och resultat innehåller aktuell information om kvalitetsfrågor inom styrning och ledning. Brevet kommer ut cirka 4-6 gånger per år.

Prenumerera


Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR