Publicerad 18 mars 2021

Exempel, fullmäktiges program

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program för uppföljning av privata utförare. Du kan ta del av några exempel på program som kommuner och regioner har arbetat fram.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.