Publicerad 10 oktober 2023

Motverka välfärdsbrottslighet

Välfärdsbrottslighet finns inom hela välfärdssystemet. SKR har tagit fram en enkel guide som stöd för arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Guide – ett förebyggande arbete i fyra steg

Den här guiden är tänkt att vara ett stöd för kommuner och regioner i sitt arbete med att utveckla strategier och kompetenser som behövs för att arbeta mot välfärdsbrottslighet.

Starta guiden

En del i det strategiska arbetet mot välfärdsbrottslighet handlar om att förebygga risker och minimera brottslighet. Att arbeta strukturerat, bedöma risker och ställa krav är viktiga delar i det förebyggande arbetet.

Nästa del är att systematiskt leta efter brister. Avvikelser, ekonomiska oegentligheter och brottslighet kan upptäckas genom ett strukturerat arbete.

Det tredje steget är att agera. Det är viktigt att ha rutiner. Det får inte råda någon tveksamhet om vilka åtgärder som ska vidtas beroende på vilken typ av fel som har upptäckts.

Fjärde och sista steget är att lära av andra och dela sina exempel och erfarenheter.

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.