Publicerad 25 november 2022

Motverka välfärdsbrottslighet

Välfärdsbrottslighet finns inom hela välfärdssystemet. SKR:s arbete syftar bland annat till att använda den kompetens som finns i kommuner och regioner samt öka kunskapen och medvetenheten kring problematiken. En enkel guide finns som stöd för arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Exempel från verkligheten kring brott och oegentligheter

SKR har, tillsammans med medlemmar, tagit fram en animerad film som är tänkt att vara en så kallad ögonöppnare kring välfärdsbrottslighet. Den kan också vara ett diskussionsunderlag i syfte att fortsätta det förebyggande arbetet med att begränsa välfärdsbrottslighet i organisationen.

Filmen innehåller exempel på välfärdsbrottlighet som olaglig förskrivning av läkemedel, ramupphandling och leverantörer, ansökan om hemtjänstföretag och biståndsbeslut för personlig omsorg. Den är 4 minuter och 38 sekunder lång. 

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR