Publicerad 13 december 2023

Överenskommelse, vårdsektorn

För att motverka risker för korruption och mutor inom vård, omsorg och personlig assistans finns en praktiskt vägledning för chefer och medarbetare. Den bygger på en överenskommelse mellan arbetsgivarparterna. Här finns mer information om att förebygga korruptionsrisker och arbeta mot korruption i verksamheten.

Vägledning: Samverkansformer för att förebygga mutor och korruption inom vårdsektorn

Överenskommelsen har tagits fram för att alla som verkar inom vård, omsorg och personlig assistans ska få praktiskt etisk vägledning och därmed kunna undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår.

Den gäller för verksamhet som vård, omsorg och personlig assistans som bedrivs enligt: hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den kan också omfatta vård enligt annan lag. Överenskommelsen innehåller:

 • Grundläggande principer och riktlinjer.
 • Praktiska exempel.
 • Otillåtna förmåner.
 • Frågor – om du blir erbjuden något.
 • Checklista: Ledningens ställningstagande, riskanalys, riktlinjer, förankring, rapporteringskanaler, uppföljning och lärande.
 • Om lagen som gäller.

Om överenskommelsen och dess delar

I filmen ger Stina Lif, fd. marknadskommunikatör vid IMM, dig en översikt om vad som står i överenskommelsen och hur den kan användas. Bakgrunden till överenskommelsen och dess övergripande delar beskrivs också i filmen. Filmen är 2 minuter och 15 sekunder lång.

Därför behövs överenskommelsen inom vård, omsorg och personlig assistans

 • Varför behövs det en överenskommelse inom vård, omsorg och personlig assistans?
 • Har du blivit erbjuden en gåva på ditt arbete, eller blivit utsatt för en situation som du inte riktigt vet hur du ska hantera?

Filmen om överenskommelsen är till hjälp för dig att förstå och agera. Den är 28 minuter lång.

Motverka och förebygg riskerna inom vård, omsorg och personlig assistans

I filmen får du, som arbetsledare eller liknande funktion, veta mer om hur du kan förebygga korruptionsrisker genom den checklista som finns i överenskommelsen inom vårdsektorn. Checklistan omfattar ledningens ställningstagande, riskanalys, riktlinjer, förankring, rapporteringskanaler, uppföljning och lärande.

Filmen är 4 minuter och 12 sekunder lång. Natali Phalén, fd. generalsekreterare och Stina Lif, fd. marknadskommunikatör vid Institutet Mot Mutor, IMM medverkar.

Bakgrund till överenskommelsen

Överenskommelsen har tagits fram av SKR, Fremia, Vårdföretagarna och Institutet Mot Mutor (IMM) utifrån diskussioner med medlemmarna.

Informationsansvarig

 • Cecilia Berglin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.