Publicerad 19 september 2023

Nätverk för korruptionsbekämpning (2)

SKR bjuder in till ett andra nätverk för korruptionsbekämpning under 2024. Programmet innehåller kunskaper från praktik och teori samt omvärldsspaningar på nationell och internationell nivå. Deltagarna kommer att få utrymme för erfarenhetsutbyte och gemensamma reflektioner.

Betydelsen av sakliga, opartiska och icke-korrupta institutioner har direkt samband med tilltron till det offentliga systemet och kvalitén på välfärdstjänsterna. Flera uppmärksammade händelser de senaste åren har satt korruptionsbekämpning högt på agendan. Konsekvenserna av korruption är inte bara ekonomiska utan påverkar legitimiteten för det politiska systemet, synen på politiker och tjänstemän och organisationens varumärke.

Nätverkets arbete organiseras och stöds av experter och processledare från SKR.

Anmälan

Sista anmälningsdag 29 december 2023.

Anmälan till nätverk

Aktuella datum

Samtliga fysiska träffar kommer att ske i Stockholmsområdet:

 • Träff 1: 30-31 januari 2024 (lunch- till lunch)
 • Träff 2: 19 mars 2024
 • Träff 3 : 22 maj 2024
 • Träff 4 : 3 september 2024

Målgrupp och förutsättningar

Ekonomer, jurister, controllers, HR/personal, säkerhetsansvariga, revisorer med flera i kommun- och regionledning och i förvaltningar.

Kommunen eller regionen utser en till två deltagare till nätverket som har mandat att driva frågan i den egna organisationen. Erfarenheten visar att det är en fördel om projektet är politiskt förankrat. Deltagarna förväntas att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper samt driva processen vidare i respektive kommun eller region.

Innehåll

 • Fördjupad kunskap om lagstiftning, överenskommelser och rekommendationer inom korruptionsområdet.
 • Kunskap, metoder och goda exempel kring hur korruptionsskyddet kan stärkas.
 • Stöd i hur du kan använda SKR:s verktyg och metoder för korruptionsbekämpning i syfte att genomföra egna utbildningsinsatser eller ett utvecklingsarbete i din kommun eller region.
  Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Kostnad

Deltagande i nätverket kostar 14 000 kr. Deltagarna står för sina egna kostnader vad gäller resor och logi. SKR står för möteskostnader inklusive lunch, föreläsare och dokumentation.

Informationsansvarig

 • Cecilia Berglin
  Handläggare
 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.