Publicerad 28 september 2022

Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda

SKR erbjuder en utbildning för förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen i kommuner och regioner. Syftet är att öka kunskaper och medvetenhet om hot och hat mot förtroendevalda och dess konsekvenser, men också att ge stöd i arbetet med att systematiskt förebygga hot och hat mot de förtroendevalda.

Intresseanmälan utbildning

Kommunen eller regionen kan göra en intresseanmälan för utbildning under 2022 – 2023 genom att fylla i ett formulär. SKR kontaktar dig inom kort.

Digitalt seminarium

Ett digitalt seminarium under cirka 60 – 75 minuter med utbildare från SKR som använder ett digitalt verktyg som möjliggör teknik för att vid behov dela in deltagarna i mindre grupper.

Utbildning på plats i kommun eller region

Vi genomför en workshop under 2 – 3 timmar på plats i er kommun eller region, eller digitalt om så önskas.

Programinnehåll

Utbildningen innehåller följande block:

  • Fakta och bakgrundsläget.
  • Kunskap kring de som drabbas och de som hotar.
  • Frågor kring ansvar och roller. (partiernas, kommunernas, de enskilda förtroendevalda samt den beslutande församlingen hur det politiska samtalet förs).
  • Goda exempel från kommuner och regioner som arbetar för att förebygga hat och hot mot förtroendevalda.

SKR:s utbildare som genomför utbildningen

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR