Publicerad 20 april 2021

Arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Arbetsgivaren ansvarar för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Personalförsörjningen kan snabbt bli en prioriterad fråga och riskbedömning, förberedelser och planering är av yttersta vikt för att hålla igång verksamheten.

För att minimera risken för smittspridning och säkra personalförsörjningen kan det innebära att arbetsgivaren behöver fatta snabba beslut om exempelvis arbete hemifrån, återkallande av påbörjad semester och eller beordra övertid. Personalen som utför arbetsuppgifterna behöver kunna arbeta under så säkra förhållanden som möjligt, även under rådande förhållanden med Covid-19. Det är därför viktigt att arbetsgivaren gör löpande riskbedömningar utifrån verksamhet och omständigheter.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar

Anställningsvillkor

För regioners, kommuners och Sobonas medlemmar gäller kollektivavtalet HÖK och
dess bilaga Allmänna bestämmelser.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Allmänna bestämmelser

Arbetsgivaren har det direkta arbetsmiljöansvaret samt ansvaret för att vidta åtgärder som lindrar situationen vid ett virusutbrott. Ytterst är det verksamheten som ska kunna upprätthållas på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt. Det gör att respektive chef ska fatta beslut om att till exempel beordra övertid, jour och beredskap, förflytta personal, arbete på hemmaplan, häva påbörjad semester och ta in extrapersonal.

Cirkulär

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR