Publicerad 27 oktober 2022

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. Här presenteras SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen.

För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Rekryteringsrapport 2020

Antalet anställda i välfärden kommer behöva öka med 13 200 personer varje år fram till 2029, om inte arbetssätt förändras.

Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020

Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020 (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen

Det finns mycket som arbetsgivarna redan gör för att möta denna kompetensutmaning, men också en hel del kvar att göra. SKR:s strategier för kompetensförsörjning är framtagna som ett stöd för arbetet i kommuner och regioner. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen, YouTube

Publikationer

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR