Publicerad 9 mars 2021

Huvudöverenskommelse (HÖK) med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Avtalet gäller fram till 31 mars 2024 och är inte uppsägningsbart i förtid. HÖK 21 lägger fortsatt stort fokus på strategisk kompetensförsörjning och lokalt arbete inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning. Sveriges Lärare ersatte Samverkansrådet som nationell part och bärare av Huvudöverenskommelsen (HÖK) per den 1 januari 2023.

Ladda ner HÖK 21 (PDF)

Avtalet omfattar drygt 200 000 medarbetare som:

  1. är anställda i kommun, region eller företag som är medlem i Sobona
  2. är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare i förskola, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasium, vuxenutbildning, musik- och kulturskola eller någon annan utbildningsform som bedrivs hos dessa arbetsgivare.

HÖK 21 innehåller krav på att alla arbetsgivare ska ta fram en handlingsplan för det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning och samverka denna senast den 31 mars 2022.

Parterna ska fortsätta arbeta med individuell och differentierad lön för att uppnå en önskvärd lönestruktur och avtalet innehåller en nyhet om lokal uppföljning och analys efter genomförd löneöversyn.

Avtalets bilaga 6 har fått nytt innehåll med Centrala parters syn på förutsättningar för en ändamålsenlig arbetsorganisation.

Ny facklig organisering för alla lärare och skolledare

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har tagit beslut om att bilda en ny facklig organisering för alla lärare och skolledare. Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

Partsgemensam information med anledning av bildandet av Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare

Cirkulär

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.