Ämnen
Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-761-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-761-9
Utgivningsdag: 2020-01-28

Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet

Nya regioner, nya roller och det regionala utvecklingsarbetet
Info:
Regionerna arbetar både lika och olika med regional utveckling. Denna rapport utforskar dessa olikheter och ger en översikt över hur regionerna arbetar. Rapporten beskriver hur de 21 regionerna organiserat verksamheten, dvs. den politiska styrningen samt hur förvaltningarna som hanterar regional utveckling ser ut. Regionernas finansiella resurser beskrivs och ett resonemang förs om olika strategier. Fyra olika roller framträder vad gäller hur regionerna arbetar med regional utveckling i praktiken; finansiären, utföraren, nätverkaren och kapacitetsbyggaren. Metoden för framtagandet av rapporten består av en kombination av webbaserat material och intervjuer med regionala företrädare.
0 kr
Artnr:
7585-761-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...