Publicerad 26 september 2022

Så ökar vi tempot i arbetet för ett hållbart samhälle

Flera av FN:s 17 övergripande mål berör fastighetsfrågorna varför FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor genomfört projekt för understödja de kommunala fastighetsorganisationernas arbete med Agenda 2030.

Resultatet redovisas i denna webbrapport där du kan ta del av kunskap om Agenda 2030, lärande exempel samt sju framgångsfaktorer för hur de kommunala fastighetsorganisationerna kan öka tempot i arbetet för ett hållbart samhälle.

Läs rapporten