Publicerad 10 december 2021

Moderna kontor – aktivitetsbaserade arbetsplatser

Skriften är en framåtsyftande nulägesbeskrivning av moderna kontor och aktivitetsbaserade arbetsplatser. Målsättningen är att inspirera och stödja offentliga fastighetsorganisationers omvärldsbevakning och interna diskussioner. 

I skriften finns ett urval lästips om och länkar till fördjupande läsning i hur det moderna kontoret kan utformas i enlighet med de senaste forskningsrönen och utifrån olika medarbetares och verksamheters behov av funktionella administrativa arbetsmiljöer. Därmed skiljer sig formatet från våra sedvanliga projektrapporter, då skriften är utformad för att inspirera till vidare informationssökning.

Läs rapporten

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gav 2014 ut idéskriften Aktivitetsbaserade arbetsplatser. Syftet var då att ge en introduktion till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Moderna kontor är en fristående uppföljning till denna.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser