Publicerad 13 december 2021

Krisberedskap i vårdfastigheter – en vägledning för fastighetsorganisationerna

Kris, störning, särskild händelse, allvarlig händelse, extraordinär händelse, samhällsviktig verksamhet, katastrofmedicinsk beredskap är exempel på begrepp inom krisberedskap. Men vad betyder dessa begrepp?

Vad styr landstingens och regionernas arbete och hur kan fastighetsorganisationerna arbeta med krisberedskap? Hur gör du när organisationen snabbt behöver gå från vardag till kris? Hur påverkar en orolig omvärld med ökat fokus på försvarsfrågor fastighetsorganisationerna som har ett ansvar inom det civila försvaret?

Denna skrift ger svar på dessa frågor och mycket mer. Den innehåller även inspirerande exempel från åtta olika landsting och regioner.

Läs rapporten