Publicerad 13 december 2021

Fastighetsinvesteringar i landstingen

Inte sedan 1960- och 70-talen har det investerats så mycket i lokaler för vård som nu. Det vi bygger idag kommer att utgöra framtidens vårdmiljöer. Det är därför av stort intresse att undersöka investeringarna närmare. Hur stora har investeringarna varit? Hur ser framtidens investeringsnivåer ut? Vilka trender går att urskilja?

I den här studien försöker vi svara på dessa frågor. Syftet har varit att sammanställa landstingens planerade investeringar och att analysera omfattningen och inriktningen på dessa investeringar.

Läs rapporten