Publicerad 6 december 2021

Äga eller hyra verksamhetslokaler

Antalet barn, unga och äldre ökar. Det gör att behovet av välfärd växer och att kommunerna behöver investera stort i lokaler för exempelvis förskolor, skolor och särskilda boenden.

Kommuner behöver ta ställning till om de ska äga eller hyra verksamhetslokaler, eller snarare ta ställning till vilken mix av olika finansieringsalternativ som behövs, för att möta behovet av exempelvis nya förskolor, skolor och särskilda boenden samt för att finansiera reinvesteringar i befintliga åldrande verksamhetslokaler. SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor har finansierat arbetet med skriften.

Syftet med denna skrift är att identifiera och analysera olika typer av finansieringsformer samt att resonera kring hur de framtida investeringarna kan finansieras. Syftet är även att skriften ska kunna utgöra ett diskussionsunderlag internt inom kommunen.

Skriften tar bland annat upp:

  • Vikten av en god lokalförsörjningsplanering
  • Fördelar och nackdelar med att äga eller hyra verksamhetslokaler
  • Erfarenheter hos tre samhällsfastighetsaktörer
  • Erfarenheter från kommuners försäljning av verksamhetslokaler
  • Olika kommunala hyressättningsmodeller
Läs rapporten