Ämnen

Svar på sökning

Din sökning efter vårdbarometern gav följande resultat:

Sorteringsordning:
Vårdbarometern 2015
Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården
Vårdbarometern 2014
Befolkningens attityder till kunskaper och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018
Befolkningen attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Befolkningen attityder till, förväntningar på och erfarnheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016
Befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården