Ämnen

Svar på sökning

Din sökning efter hälso-och sjukvårdsbarometern gav följande resultat:

Sorteringsordning:
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018
Befolkningen attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Befolkningen attityder till, förväntningar på och erfarnheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016
Befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården