Ämnen
Fullmäktige och revisorerna
Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landst...
125 kr
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering
Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, v...
Förtroendevald revisor
Personliga berättelser kompletterade med fakta förmedlar vad det innebär att vara f...
Jämställdhet - en fråga för revisorer
Med denna skrift vill vi visa hur jämställdhet kan integreras i revisionsarbetet.

F&o...
Lekmannarevision i praktiken
Lekmannarevisorerna i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demokratisk utgång...
150 kr
Revisorer kommunicerar
Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad ...
100 kr